Menu

MĂRTURII

back-icon back-icon 2 back-icon josback-icon-sus

Spațiu alocat cercetării istoricului familiei

Documente, Izvoare istorice

ochelari

  • – Monitorul Oficial, 56, nr.103, din 11 august 1888 – Rubrica Diverse:
    în ziua de 31 iulie a.c., pe la orele 2 p.m., s-a aprins aria D-lui C. Hillerin, situată în marginea orașului Medgidia, arzând o șură de paie de secară, o căpită de fân și două căruțe cari erau încărcate cu fân și tot atunci a ars și locuitorului Daniil Cercel un stog cu fân care se afla în aceiași arie. Paguba cauzată prin acest incendiu se urcă la 1130 lei aproximativ. Aria n-a fost asigurată în nici o societate.

  • – Monitor Oficial, din, 12 fevruarie 1947, Rubrica Pierderi:
    de Hillerin Charles din București, care declară nulă cartela de consumație nr. 348 din 1946, eliberatâ de Societatea de consum și producție Solidaritatea Studențească.

  • – Hillerin de Pressec, deținea, pe la 1877, un restaurant cu specific francez, în Sviștov, Bulgaria.

****************

Leave a Reply