Menu

Hilerin sau de Hillerin

DUPLICAT DECLARAȚIE Nume corect

Subsemnații:
Xxxnume1xxx cetățean român, cod numeric personal xxxx, domiciliat în xxx, și
Xxxnume2xxx cetățean român, cod numeric personal xxxx, domiciliat în xxxx,
având cunoștință de dispozițiile legii penale privind falsul în declarații,
declarăm, pe proprie răspundere, că îl cunoaștem pe domnul
HILERIN xxx, născut la data de xxxx
În xxxxxxx, având adresa de domiciliu în xxxxx
****
Totodată, declarăm că atât domnul HILERIN xxxx, cât și alți membri ai familiei sunt cunoscuți sub numele familiei de HILLERIN sau HILERIN sau Hilerim etc,
numele correct fiind cu particula nobiliarā „de” si cu doi ” L ”
de HILLERIN sau HILERIN, fiind una și aceeași persoană.
așa cum a fost comunicat public.

***********

Anunt apărut în Romania liberã la 16.11.2016.

**********************

Dăm prezenta declaratie pentru a fi depusã la organele competente.
Redactat de notarul public xxx cu sediul biroului in
xxxx, într-un exemplar original care ramane în arhiva biroului notarial si 2 (doua) duplicate, din care 1 (un) exemplar va ramane in arhiva biroului notarial si 1(un) exemplar se va elibera declarantilor. *************

Comments are closed.