Menu

Titlul Nobiliar

back-icon back-icon 2 back-icon josback-icon-sus

TITLUL

hut

Familia de Hillerin a fost înobilată în grad de Conte înainte de anul 1620 și susținută în lista familiilor nobile de către Ludovic al XIII-lea rege al Franței.

La 3.3.1659 Charles II Stuart, rege al Angliei, a concesionat familiei dreptul de a atașa scutului, leii și eșarfa-deviza de pe armorialul Angliei.

Titlul de Conte este ereditar, se moștenește de succesori iar rolul de reprezentare este rezervat primului fiu născut.
Tradiția recomandă ca acesta să se numească CHARLES.

Numele de familie de regulă este însoțit de numele domeniului, localității de origine sau al antecedentului său (vezi articolul FEUDE, DOMENII și MOȘTENIRI)

 

Amintesc:
Charles Francois 1710,
Charles Basil 1774,
Charles Alexandre 1806,
Charles Abel Celestin 1840,
Charles Abel Laurent 1864,
Charles Edouard 1873,
Charles Paul 1924,
Charles Camille 1938,
Charles Andre 1951.

Charles Abel de Hillerin Conte de Pressec în Poitou, Franța, 1840-1929, a înființat ramura familie în Romania și în onoarea acestuia Asociația din Romania îi poartă numele.

Ramura din Romania era reprezentată de Charles Paul de Hillerin Conte de Pressec,
deținătorul titlului de noblețe,
născut în 1924 la București și care s-a repatriat în Paris.

Din 2014 fiul său Charles Andre a preluat pentru tânăra generație acest calificativ, așa cum se cade: din tată-n fiu.

â

 

 

ATESTAREA ISTORICĂ A NUMELUI ȘI A TITLULUI DE NOBLEȚE

Această familie nobilă pe care tradiția o zice de origine engleză, apare în Poitou la sfârșitul secolului XV și se găsește scris
Hillerin, de Hillerin, Hillairin, Hillerain etc.

1620 * Jean „05-07” de Hillerin, Ec.sgr. de Villebert, de la Valiniere, de la Chevriere și de la Grande Caduciere s-a căsătorit prin contractul trecut în casa nobilă din Sourdis cu Louise Morisset„05-07A”, fiica lui Pierre sr. de la Cisaudiere et du Sourdis.

1667 * Francois „06-22” de Hillerin, Ec.sgr. de la Brande, de Supplancay, de la Esmentruere et de la Meanciere, (les Herbiers. Vend.) fiu al doilea născut fu condamnat la o amendăde 600 livre, la Herbiers, la 10 noiembrie 1667, ca uzurpator de noblețe.

1667 * Pierre „06-23″ de Hillerin, Ec.sgr. de Beaumont, ca și fratele său Charles”06-21″, el a fost condamnat ca uzurpator de noblețe în 1667, la electoratul de la Rochelle;

1667 * Marie „06-04” de Hillerin, căsătorităcu Claude Olivereau Ec.sgr. Du Boistissandeau”06-04A” a fost menținută în nobilime de Barentin, la 24 nov 1667.

1680  Pierre „06-06” de Hillerin , Ec.sgr. de Buc, la Guérinière, la Touche, l’Ebaupinay, Linières, Sarré ăi Barbère (St.Paul en Pareds, Vent.). Se pretinde căîn urma unui împrumut de 320.000 livre dat lui Charles Stuart, pentru a-l ajuta săse urce din nou pe tron, el ar fi obÅ£inut dreptul de a împărÅ£i însemnele blazonului său cu cele ale Angliei.

1698 * Alexandre „07-19″ de Hillerin, Ec.sgr. de la Rigaudière a fost condamnat, la 12 12 1698, la 2.000 livre amendăca uzurpator de noblețe de către M. de Maupeau, cum fuseserătatăl Charles”06-21″ și fratele său mai mare Charles”07-14” în 1667 și desigur pentru aceleași motive, dar el fu menținut în noblețe de către M. de Richebourg, la 31 12 1715. (Orig. de Maupeau et Arh.Hist.Poit. XXIII, p.6).

1700 *  Charles „06-21″ de Hillerin, Ec.sgr. de la Poupeliere figureazăpe lista principalilor condamnați (roturiers) oameni de rând și usurpatori a nobleței, la 20 noiembrie 1667, ca și fiul său cel mare Charles”07-14„. Dar aceastăcondamnare, în urma sentinței comisarilor generali în favoarea lui Jean Baptiste de Hillerin, sgr. du Boistissandeau, și Charles, sgr. de la Touche, fratele său, din 12 august 1700, a trebuit săfie anulatăcăci fiul său Alexandre, Ec.sgr. de la Rigoudiere”07-19„, obținu o menținere de noblețe de la M. Richebourg, la 31 decembrie 1715 (Ars. Hist.Poit. XXIII, p.502 și 46).

1706 * Jean Baptist „07-06” de Hillerin, Ec.sgr. de Boistissandeau, fu menÅ£inut în nobleÅ£e de fratele său Charles”07-07„, la 12 aug 1706 ăi a doua oarăde M. Richerbourg, la 26 mai 1715.

1706 * Charles „07-07” de Hillerin, Ec.sgr. de la Touche, la Babere , etc. a fost menÅ£inut în nobleÅ£e, în acelaăi timp cu fratele său mai mare, la electoratul din Meulon, prin judecata din 12 aug 1706 semnatăHersens (Arh. Ist. Poit. XXII p.224).,

1715 * Dovezile de nobilime ale lui Alexandre „07-19″ de Hillerin, Ec.sgr. de la Rigaudière, procurate de M. de Richebourg (Arch. Hist. Poit XXIII; pag.6), la 31 12 1715, dupăfoarte numeroasele informaÅ£ii date de Dl. Marie Joseph Gustave de Hillerin de Mouillebert”13-12” (gradul 13, ramura VI), din cele ale Dr. Mignon de Montaigu, din extrasele registrelor parohiale ăi din notiÅ£ele păstrate în cabinetul notarial.

1758 * Charles François „08-78″ de Hillerin, Ec.sgr. de la Groix,  adresă, ca și fratele său Jacques”08-81„, o cerere către rege, pentru a obține scrisori de menținere a nobleței, care le-au fost acordate, prin decretul consiliului de Stat din 2 12 1758 și 12 01 1759 și care au fost înregistrate la curtea des Axdes din Paris, la 3 septembrie a aceluiași an.

1760; 1761 * Jacques „08-07” de Hillerin, Ec.sgr. de la Bourie, la 4 12 1760 ăi la 10 05 1761 obÅ£ine certificate de nobleÅ£ăde la comandorul d’Ozon ăi de la Marquis de Pouzauges ăi a făcut săfie ăters cu Marie Anne”08-08″, la 21 dec. 1760 din lista impozitelor de către locuitorii din Mortagne.

1794 * Joseph Jean François „09-45″ de Hillerin de Salles, a figurat cu sora sa Marie Rose”09-42„, pe lista cetățenilor trecând drept nobili și domiciliați la Fontenay le Comte, în luna mai 1794 (Arh.Mairie de Fontenay le Comte)

1794 * Francois Jacques Etienne Augustin„09-35” de Hillerin, a luat parte la adunarea nobilimii pentru alegerea deputaților la Guvernul stărilor generale din 1789 și rămase la Fontenay le Comte  în timpul revoluției, unde el figurăcu soția sa pe lista cetățenilor trecând drept nobili în 1794.

1794 * FiliaÅ£iunea ramuri DE LA BOURIE a fost stabilitădupăo genealogie a lui Ch’erin  în febr 1794, pe baza titlurilor comunicate de Jacques François Auguste de Hillerin”08-07” ăi Charles Marie Guy”08-06„, care cereau săfie scutiÅ£i de pierderea drepturilor de nobleÅ£e comisăde tatăl Pierre”07-11” ăi bunicul lor Pierre”06-18„.

1841 * Pierre „09-09″ de Hillerin, Marquis de la Touche,  a lăsat, prin testamentul din 20 10 1841, titlul de Marquis de la Touche strănepotului său Charles Alexandre de Hillerin”11-02” (grd.11, ramura I).

1841 * Charles Alexandre „11-02″ de Hillerin de Boistissandeau Marquis de la Touche de Hillerin du Boistissandeau,  moătenise titlul de Marquis de la Touche în baza testamentului străbunicului său Pierre”06-06” din data de 20 10 1841

1912 * Pierre „13-16” de Hillerin, înscris sub numele de Dehillerin, a adresat Ministerului de Justiție (Garde des sceaux) o cerere pentru ca numele său săfie modificat și libelat (scris) conform cu cel al strămoșilor săi: de Hillerin de la Groix. (Journal officiel din 13 decembrie 1912, pag.10587, col.2).

1945 * ÃŽn Romania regimul comunist a sters particula „de” din nume prin desfiinÅ£area noÅ£iunii de grad nobiliar.

1970 * Christian E. „15-13” de Hillerin, a cerut la Bucureăti în instanÅ£ăschimbarea numelui impus „Hillerin” în numele de botez moștenit „de Hillerin”. Conform legi comuniste de abrogare a titlurilor nobiliare, cererea a fost respinsă.
ÃŽn 1985 la München a renunțat la cetățenia românăiar la primirea cetățeniei germane i s-a recunoscut numele corect de familie „de Hillerin”.

******

Il s’agit de la Vendéenne, chant de marche de la révolte royaliste vendéenne de 1832 composé par Bazile de Hillerin.

Acesta este Vendéenne marăul de revolta regalist vendean compuse de Bazile de Hillerin în 1832.

Leave a Reply