Menu

1-Dicționar Istoric și Genealogia Familiilor din Poitou – Ramura „I”

back-icon 2către Ramura II

(înapoi la alegere)

 RAMURA „1” DU BOISTISSANDEAU

Filiațiunea primelor trei grade de rudenie a fost stabilită pe baza actelor (Nevizate) de menținerea nobilimii ale lui Alexandre de Hillerin Ec.sgr. de la Rigaudiére „07-19„, (gradul 6, ramura III) de Dl. de Richebourg, la 31 decembrie 1715.

„01-01” René de Hillerin, Ec.sgr. du Bois, născut către 1468, se căsătorește, către 1494 (26ani) cu Jeanne du Plessis „01-01A”. El făcu închinare (omagiu) jurămnt de credință și supunere pentru feuda sa din Bois, lui Philippe de Montespeden, Doamna de Beaupréau, Mortagne, Bazoges, etc și luă în acest act calitatea de scutier, act primit la 31 octombrie 1512, la Legeron, postelnic din Bazoges-en-Pailliers (Vend.). El a servit în războaiele din Italia sub domnia lui Ludovic XII (1498-1515) și era încă în serviciu sub aceeia lui Francisc I. Se crede că a fost ucis în 1536 (68ani) în lupta de la Brignolles, unde lupta sub ordinele lui Rençéde Montejean, soția lui Philippe de Montespeden.
El lăsă doi fii: 1/2).
Jacques”02-01 și 2/2).Georges”02-02; vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„02-01” Jacques  de Hillerin, Ec.sgr. de Bois et des Brosses, născut către 1495, se căsătorii între 1515-1520 (25ani), cu Marie du Bois02-01A„. El fu gentilom obișnuit al mareșalului de Montejean. Se crede că a fost ucis, la 16 noiembrie 1569 (74ani), la reluarea Marans-ului de către catolici, lăsând cel puțin pe Dominique„03-01”, vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„02-02” Georges  de Hillerin, Ec.sgr. du Plessis, care împărți cu fratele său mai mare, bunurile tatălui și mamei sale la 12 mai 1537; (Martin et Morin, notar la Bazoges); se însură cu Marie Huveliére02-02A și decedă înainte de 1568. Posteritatea se pare să se fi stins cu fiul său, sau mai curând cu nepotul său Charles”04-06„.

„03-01” Dominique de Hillerin, alias Pierre-Dominique, Ec.sgr. des Brosses, du Teil du Pommier et du Magny, se căsători la Mortagne, prin contractul din 9 noiembrie 1538, cu Marie Riffault03-01A, fiica lui René. La 30 iulie 1603, ca senior de Magny și al moșiei din Roulliére (La Chapelle Largeau D.S.), el dădu mărturie lui Madelon Théronneau Ec.sgr. de la Pépiniére (Arh. du V-te de Chabot). El decedă, ca și soția sa, înainte de 31 martie 1611, data partajului succesiunii lor între copiii lor care sunt: 1/5).Jean de Hillerin”04-01„, 2/5).Pierre”04-02, 3/5).Marguerite04-03, 4/5).Mathurin04-04„, 5/5).Nicolle04-05„, vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„04-01” Jean de Hillerin, Ec.sgr. de St.Martin (Mortagne Vend.), de Chambort (Le Puy-St.Bonnet D.S.) etc., născut către 1539, se căsători, cu contractul din 30 mai 1565 (26ani), cu Charlotte Girard04-01A”, fiica lui Pierre sgr. des Martelliéres, și decedă între 1603 și 1611 (72ani), având:
1/5).
Jean Ec sgr. de Liniéres”05-01„, 2/5).Jacques”05-02, 3/5).Henry”05-03, 4/5).Jacques”05-04, 5/5).Marie05-05;  vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

04-02” Pierre  de Hillerin, vezi ramura II

„04-03” Marguerite de Hillerin, măritată credem cu dl. Martin Grolleau”04-02A” și decedată după 1613.

„04-04” Mathurine  de Hillerin, măritată de 2 ori. mai întâi cu Charles Bourasséau”04-04A”, pe urmă cu Pierre Grabet”04-04B” și decedată după 1611.

„04-05” Nicolle  de Hillerin, decedată după 1611.

„04-06” Charles de Hillerin, preot, prior la St. Pierre de Mortagne și St. Léonard d’ Evrunes (Vend.) care a fost emancipat în 1568  (a scoate de sub tutelă, având dreptul de a dispune de bunurile sale înainte de majorat) și pus sub curatela lui Jean de Hillerin Ec.sgr. de Chambord”04-01. El făcu schimb cu pământul din Plessis, contra celui din Valiniére pe care îl lăsă prin testament lui Pierre de Hillerin Ec.sgr. de St.Hilaire”04-02 (gradul 4, ramura II).

„05-01” Jean de Hillerin, Ec sgr. de Liniéres (Meine et Loire), de Sarré (Id), de Putille (La Pommeraye, Id.) și de Buc (Seine et Oise), născut către 1569. El a fost mai întâi secretar și intendent al casei lui Charles de Cossé Conte de Brissac mareșal al Franței (1616) (47ani), pe urmă a dobândit, înainte de 1619 (50ani), funcția de consilier regal și tezaurier general al Finanțelor la Poitiers și înainte de 1622 (53ani), aceea de intendent obișnuit a regelui. El luă în prima căsătorie, pe Marie Maudurier alias Modurier„05-01A”, fiica lui Simon, care fu nașă la 28 aprilie 1591 la St.Germain de Poitiers și decedă înainte de 1613. Pe urmă se căsători a doua oară, înainte de 1615 (46ani) cu Jeanne de Hevez„05-01B”, fiica lui Jean, Ec.sgr. de Tullaye și al Mariei Vion de Gaillon. El nu avu copii. (Bibl. Naț. PO 1506 și 1523). El achiziționase segnoriile din Liniéres și Sarré în 1607, pe aceea din Putille către 1609 și aceea din Buc în 1630. El mai cumpără cam în aceași epocă, un hotel la Paris care devenii în secolul XVIII faimosul hotel Transilvania (la nr. 9 din cheiul Malaquais). El poseda și terenurile pe care a fost trasată către 1645 strada Hillerin, care purtă acest nume până la mijlocul secolului XIX. în fine el cumpărase în 1641 de la călugării abației St.Gemain des Pres, două terenuri, unul situat în str. Colombier (actualmente str. Jacob) și altul din str. Benoit, pe care cu permisiunea regelui, clădi 3 case (Bibl. Naț. PO 1524). El este acela care, credem noi, prin testamentul datat 12 ianuarie 1644, făcu un legat de 300 livre lui Charlotte Marin, soția lui Jacques Pinsonneau, seneșal din Mortagne (ID PO 1524 dos. 34719). El dădu fratelui său Jacques”05-02, consilier în parlament, prin acte între persone în viață, din 1 ianuarie 1647, terenul din Putille, estimat la 425.000 livre cu îndatorirea de substituire în folosul celui mai în vârstă al numelui (l’aîné du nom) și făcu a doua zi, testamentul său urmat de un codicil, datat 3 aprilie 1649, prin care după ce a făcut diferite legate copiilor surorii sale Marie05-05, el ordonă ca averea sa să fie împărțită între frații săi sau copii acestora. El muri în hotelul său din cheiul Malaquais la 8 mai 1649 (80ani) și averea sa fu împărțită la 18 august 1649 în fața Me. Saint Waast, notar din Paris.

„05-02” Jacques de Hillerin, Ec.sgr. de la Rambourgére și de Putille, preot, doctor la Sorbona, prior comandatar al stărețiilor din St.Pierre de Mortagne, Treize Vents (Vend.) și Puyravault în Aunis, consilier cleric în Parlamentul din Paris, preot distribuitor de danii al regelui, canonic al catedralei Notre-Dame din Paris și protonotar apostolic, s-a născut la Mortagne în 1573. După ce și-a început studiile la Mortagne, le-a terminat la Angers în 1587; s-a dus pe urmă, în 1589, să studieze dreptul și filozofia la Paris, unde fu primit licențiat în drept în 1591. Pe urmă, după o ședere de câțiva ani la Mortagne, s-a dus la Paris, unde fu primit ca avocat în 1595. El intră, puțin mai târziu, în tagma religioasă și a fost hirotonosit preot la N.D. de Paris în 1593; i s-a dat, câțiva ani mai târziu, stărețiile din St.Pierre din Mortagne și din Treize Vents, ca și mai multe alte beneficii precum și titlul de preot distribuitor de danii al Regelui. A achiziționat în 1613 (40ani), un oficiu de consilier cleric în Parlament unde fost primit la 10 mai al aceluiași an. El permută în 1648 oficiul său în locul unuia de consilier laic pe care îl cedă la 30 noiembrie următor, contra 100.000 livre, în favoarea nepotului său Jean de Hillerin sgr. de Bazoges”06-12. El a renunțat cam la aceeași epocă la stăreția sa din Mortagne în favoarea nepotului său Jean de Hillerin”06-05 (fiul fratelui său Henry”05-03) și de la cea din Puyravaolt în favoarea lui Guy de Hillerin”06-32(fiul lui François sgr. de St.Hilaire”05-09 (gradul 5, ramura VIII). El locuia în hotelul său de pe cheiul Malaquais, pe care-l moștenise dela fratele său Jean”05-01, și îl dădu prin actul între vii, înregistrat la 5 mai 1650, în fața lui Legay și Saint Waast, notari la Paris, nepotului său Jean de Hillerin sgr. de Bazoges”06-05 cu obligația de substituire în folosul celui mai în vârstă al numelui (l’aîné du nom). El î-și făcu testamentul la 10 octombrie 1651 și a adăugat acestuia un codicil la 5 iul 1664 prin care după ce făcuse diferite legate, ordonă împărțirea bunurilor sale între toți moștenitorii, (Bibl.Naț. PO 1524). El decedă în hotelul său de pe cheiul Malaquais, la 16 octombrie 1664 (91ani) și a fost înhumat lîngă fratele său Jean”05-01 în biserica călugărilor augustini din parohia St.Sulpice. La 14 aprilie 1626 (50ani), el și fratele său Jean”05-01, dăduseră o rentă pentru fondarea capelei St.Jean Baptisten și Jacques, pe care o fondaseră în zisa mănăstire. Jacques”05-02 a lăsat 4 lucrări considerabile: LES GRANDEURS ET MYSTERES DU ST. VERBE INCARNE (Măririle și misterele sfântului Cuvânt încarnat) în 4 volume imprimat la Paris în 1635-43, LES GRANDEURS DE Marie, LA ST. VIERGE, LA MERE DE JESUS, LE ST. VERBE INCARNE AVEC L’OFFICE DU CHRETIEN (Măririle Mariei fecioare, mama lui Jsus, Sfântul Cuvânt încarnat, cu oficiul creștinului), imprimat la Paris în1648; DISCOURS MESLANGERS ET ACTIONS DIVERSES FAITES EN LA COUR DU PARLEMENT (Discursuri alese și diverse acțiuni făcute la Curtea Parlamentului din Paris) imprimat la Paris în 1651; LE CHARIOT CHRESTINE A QUATRE ROUES MENANT AU SALUT, SUIVI D’ORAISON ET DE LETTRES CHRONOLOGIQUES, ETC. (Carul creștin cu 4 roți, ducând la mântuire, urmat de rugăciune și de scrisori cronologice etc.) imprimat la Paris în 1653. (A se vedea biografia lui de Auber, Bull, Ant. Ouest 1850, pp. 53-102).

„05-03” Henry  de Hillerin, Ec.sgr. de St.Martin, la Touche (Le Breuil sous Argenton D.S) de la Guériniére (Le Puy Dt Bonnet id) Le Breuil (Treize Vents, Vend.) etc., s-a născut la Mortagne, către 1575. A ocupat funcția de încasator a zecimilor eclesiastice ale diocesei din Maillezais până în 1610 (35ani), dată la care a fost numit intendent general și provincial a Domnilor Mareșali ai Franței pentru Anjou și Loudunais. în urma contestațiunilor cu ofițerii Prezidiatului din Angers î-și dădu demisia din funcția sa de intendent general de Anjou, în 1620 (45ani), în favoarea lui René Licquet Ec.sgr. de la Hardouiniére, vărul soției sale a doua (Bibl. d’Angers, Notes d’Andouya, Mss1005 I.IV). A achiziționat terenul din la Touche câtre 1643, și pe cel din Guériniére în 1611. El a imprimat la Paris, în 1620, un mic tratat despre îndatoririle funcției sale intitulat: Recuisil des cas et matiéres criminalles, desquelles la connsisance appartient aux prevote, baillis et Lieutenants Criminels de MM.les Marechaux de France (Culegere de cazuri și pricini criminale, a căror cunoștiință aparține intendenților generali, judecătorilor și locotenenților criminalistici a domnilor Mareșali ai Franței. A fost ucis la 22 octombrie 1622 (47ani) lângă Argenton-Chateau, de rudele lui Claude de Salles, sgr. de l’Ecoublére pe care în calitatea sa de intendent de Londunais l-a ucis el însuși, în ziua de 8 a aceleiași luni. Succesiunea sa fu împărțită la 23 noiembrie 1623 și la 11 iul 1634; văduva lui, ca tutore a copiilor săi minori, dădu mărturie pentru cîteva parcele de teren, lui Pierre Girard sgr. de la Vergerie și de la Baziniere, în fața lui Garnier și Kenaudeau, notar la Argenton-Chateau (Arh. du Chat. de Maire). Henry”05-03 se însurase mai întâi către 1597 (22ani) cu Renée de la Roche05-03A”, fiica lui Pierre și Marie Sicault, pe urmă prin contractul din 20 septembrie 1613 (38ani) cu Chaterine Licquet05-03B”, fiica lui Pierre Ec.sgr. de Livois și a lui Renée Bauguenard.
Henry”05-03 avu din prima căsătorie cu Renée de la Roche05-03A”:
1/9).
Charles”06-01, 2/9).François”06-02„, 3/9).Charles”06-03, 4/9).Marie06-04, vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:
Henry”05-03 din căsătoria a doua cu Chaterine Licquet05-03B” a mai avut:
5/9).
Jean”06-05, 6/9).Pierre”06-06„, 7/9).Renée06-07, 8/9).Jacques”06-08, 9/9).Hélene06-09, vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„06-01” Charles de Hillerin, Ec.sgr. de la Touche, l’Ebaupinay (Le Breuil sous Argenton D.S.) Liniéres, Sarré etc. născut către 1598, succedă în funcția tatălui  său Henry”05-03 de intendent general și provincial din Londunasie și se căsătorii, la Loudin la 18 august 1625 (27ani), cu Héléne Chauvet06-01A, fiica lui Charles, consilier regal, locotenent particular criminalist la sediul acestui oraș și a lui Marthe Genebault. El achiziționează prin mijlocirea a 158.000 livre, segnoria din Ebaupinay și la moartea unchiului său Jacques”05-02 (1664) a moștenit casa din str. Colombier din Paris și a vrut să ia în posesie pământul din Putille, în virtutea substituirii în folosul celui mai vârstnic din nume (l’aîné du nom), dar părtașii la moștenire s-au opus și au obținut anularea acestei cauze și împărțirea acestui pământ. Charles murii la Paris la 6 august 1669 (71ani), lăsând o situație de avere dificilă. Fiica sa Marie Angélique07-01 renunțase la succesiunea sa, a cărei reglementare dădu loc la lungi procese și trecu în parte fratelui său Pierre”06-06, care primii Le Touche, l’Ebaupinay, Liniéres etc.
El avu o singură fiică, 1/1).
Marie Angélique07-01„.

„07-01” Marie Angélique de Hillerin, născută la 7 august 1630, căsătorită la Paris, la 5 octombrie 1650 (20ani), cu unchiul său breton Jean de Hillerin”06-12” sgr. de Bazoges și care murii la Paris, la 21 august 1677 (47ani).

„06-02” François de Hillerin, născut către 1599, intră ca novice la stăreția din Mortagne, unde a pronunțat voturile la 25 octombrie 1619 (20ani), pe urmă i s-a dat stăreția din St.André de la Marche (Maine et Loire). Dar în 1622 (23ani) a cerut să fie dezlegat de voturile sale și s-a căsătorit, la St.Gammesur Loire (Id.) la 7 iunie 1623 (24ani), cu Claude de la Pouéze06-02A”, fiica lui Jacques Ec.sgr. de la Jonchére și a lui Madeleine le Gay. Nu se cunoaște posteritatea lui, dar el murii înainte de 1647 (48ani), epocă când văduva lui s-a remăritat cu Jean le Cordier sgr. de Moisonneuse.

„06-03” Charles de Hillerin, preot, doctor la Sorbona, paroh din St. Merry la Paris, pe urmă prior (stareț) la St. André sur Sévre (D.S.), s-a născut la 16 ianuarie 1603. Si-a făcut studiile la Paris, unde îl chemase, fără îndoială, unchiul său Jacques”05-02 și intră în tagma monarhală, i s-a încredințat eparhia din St.Merry în 1636 (33ani), dar pentru a se supune sub direcția lui Duvernier de Hauranne, abate din St.Cyran și lui Singelin, fervanți janseniști, el îmbrățișă, puțin câte puțin doctrina lor, și renunță la funcțiile sale la 5 febr 1643 (40ani) în favoarea lui M. du Hamel, pentru a se retrage la străreția din St.André (St.Aubin) des Ormeaux,Vend., cu un preot din parohia sa și cu tânărul Nicolas Fontaine pe care-l primise la sine și care devenii unul din cei mai celebrii sihaștri din Port Royal. în cursul uneia din călătoriile sale, a murit la Paris la 14 aprilie 1669 (66ani) și fu înhumat în biserica St. Jacques du Haut Pas, la picioarele maestrului său, abatele de St.Cyran. Inima sa a fost depusă în capela Sf. Fecioare din biserica din Port Royal, unde M. Hamon i-a compus un epitaf, numindu-l din greșeală Jacques. A se vedea despre el o lungă biografie în volumul III al Biographies Veendéennes de M.Merlan (pp.229-254).

„06-04” Marie de Hillerin, născută la 1 martie 1603 se căsători la Le Breuil sous Argenton, la 25 august 1625 (Fabian, notar la Argenton-Château) cu Claude Olivereau Ec.sgr. Du Boistissandeau06-04A” (Ardelay, Vent). Acesta muri la 13 septembrie 1641 fără posteritate, la castelul de la Polissonniére, în urma unui duel cu René de Coué Ec.sgr. de léRagonniére, motivat de pretențiile celor doi adversari la înhumarea din biserica din Ardelay. René Coué condamnat la moarte în contumacie la 20 octombrie 1641, a obținut grațierea și a construit în 1644, în strana bisericii din Ardelay, o capelă expiatorie care mai există încă. Marie06-04 care obținuse de la cumnatul său Anne le Gras Ec.sgr. du Plessis-Vlain la 6 decembrie 1641 (Reguare notar la Herbiers) cesiunea drepturilor sale, rămasă singură proprietară a Boistissandeau, a construit acolo o capelă care a fost sfințită, în memoria soțului ei la 26 ianuarie 1659. La 12 ianuarie 1645 prin act înscris la tribunalul din Pay du Fou, în fața lui Bauffreton și Grolleau notar, ea fondase capela N.D. alăturată bisericii din Ardelay. Ea murii la Boistissandeau la 15 august 1674 (71ani) și fu îngropată în capela des Carmes du Flocelliére (Vent) pe care o fondase de asemenea și unde transferase corpul soțului său în același an. Ea lăsase prin testamentul olograf din 1 martie 1671 segnoria din Boistissandeau fiului mai mare Jean Baptiste”07-06 a fratelui său Pierre”06-06, cu obligația de substituire în folosul celui mai în vârstă de nume (l aine du nom). Ea a fost menținută în nobilime de Barentin, la 24 noiembrie 1667 (64ani).

„06-05” Jean de Hillerin, botezat în Angers la 29 iul 1614, și-a făcut studiile la Angers, pe urmă a mers la Paris, lângă unchiul său Jacques”05-02″ și a intrat în călugărie. A fost canonic la N. Dame de Paris către 1639 (25ani) și prior comandatar la St. Pierre de Mortagne către 1649 (35ani), în urma renunțării unchiului Jacques”05-02″. A fost în fine consilier al regelui în camera superioară a clerului din Franța și a murit între 1669-1673 (55ani). Prin actul înregistrat la 28 febr 1638 (24ani) (Messager, notar la Maulevrier) el cedase fratelui său Pierre”06-06, feuda de la Guériniére, care îi revenise la împărțirea averii tatălui său Henry”05-03„.

06-06″ Pierre de Hillerin, Ec.sgr. de Buc, la Guériniére, la Touche, l’Ebaupinay, Liniéres, Sarré și Barbére (St.Paul en Pareds, Vent.) pe care a achiziționat-o în 1687, a fost botezat la Angers la 16 martie 1616. A fost numit intendentul regelui în locul unchiului său Jean”05-01 și a achiziționat la 4 mar 1655 de la Charles   Bourbon, cu 60.000 livre, funcția de căpitan șef al zburătoarelor (haut vol) în marea șoimărie a Franței. ea 13 septembrie 1668, el dădu, în această calitate, o recipisă pentru hrana a 8 păsări, 18 câini de vânătoare, un valet pentru câinii de vânătoare, un băiat de șoimărie, etc. (Bibl. nat. PO 1524). în afară de bunurile cei reveneau de la părinții săi, el a moștenit la moartea unchiului său Jean”05-01 (1649) o parte din segnoria din Buc și cealaltă parte la moartea unchiului său Jacques”05-02 în 1664, la moartea vărului său Jean”06-12 (1681) a moștenit hotelul din cheiul Malaquais, după cum moștenise, la moartea soției acestuia din urmă Marie Angélique07-01, senioriile de la Touche, de l’Ebaupinay, Liniéres și Sarré și casa din str. Colombier. Situația sa materială, la moartea sa, era așa de încurcată încât toate bunurile sale au fost vândute, cu excepția hotelului din cheiul Malaquais, din cauza clauzei de substituire. Se pretinde că una din cauzele acestui dezastru a fost un împrumut de 320.000 livre dat lui Charles Stuart, pentru a-l ajuta să se urce din nou pe tron, în schimbul căruia el ar fi obținut dreptul de a împărți armoriile blazonului său cu cele ale Angliei. La 22 ianuarie 1682, în fața lui Poitou și Richandeau, notar la Touche d’Hillerin, baronia din Argenton, în calitate de moștenitor al nepoatei sale Marie Angélique de Hillerin07-01, Damă de Touche, el confirmă și reânoi fondația capelei deservite în castelul din la Touche, fondată mai înainte de răposatul Henry de Hillerin”05-03, tatăl său, și prin testamentul răposatului Charles de Hillerin”06-01„, cavaler, sgr. de la Touche, fratele său. Zisa capelă era deservită de René Boudineau, preot, locuind la Angenton, în urma prezentării făcute de Episcopul din Poitiers de către Charles de Hillerin”06-01 la 28 decembrie 1665. Pierre”06-06 se căsătorise mai întâi la 23 august 1649 (33ani), contract din 19 în fața lui St. Waast et Dupuy, notar la Chatelet din Paris cu Madeleine Briconnet06-06A”, fiica lui Thomas Ec. consilier la Curtea des Aydes din Paris și a lui Madeleine Picard, pe urmă, la 25 mai 1657 (41ani) (contract din 21 primit de aceiași notari) cu Marie Fernier06-06B”, fiica lui Claude Ec.sgr. de Montagny, președinte la biroul de finanțe din Paris și a lui Marie l’Eschassier, și muri la Paris la 25 septembrie 1687 (71ani),
Pierre de Hillerin”06-06 având din prima căsătorie cu Madeleine Briconnet06-06A”:
1/7).
Madeleine07-02, 2/7).Marie07-03; vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:
Pierre de Hillerin”06-06 având din a doua căsătorie cu Marie Fernier06-06B”:
3/7).Catherine-Elisabeth07-04, 4/7).Elisabeth-Françoise07-05, 5/7).Jean Baptist”07-06, 6/7).Charles”07-07, 7/7).Jean Baptiste Gabriel”07-08: vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„07-02” Madeleine de Hillerin, (născută între 1649 și 1657) călugăriță la Feuillantines din cartierul St.Jacques, moartă la 22 decembrie 1666 (?).

„07-03” Marie de Hillerin,  (născută între 1649 și 1657) călugăriță.

„07-04” Catherine-Elisabeth de Hillerin, botezată la Paris la 20 martie 1658, călugăriță la Villarceau;

„07-05”  Elisabeth-Françoise de Hillerin, botezată la Paris la 21 octombrie 1662, pronunță voturile sale la Feuillantines din cartierul St.Jacques, la 22 august 1682. Există la Bibl. Nat. (Nouv. acquis. Franc. no. 1662) o carte de rugăciune scrisă de mâna sa.

„07-06” Jean Baptist de Hillerin, Ec.sgr. de Boistissandeau, născut la 13 noiembrie 1644, a fost botezat la Paris (Parohia St.Jean le Rond) la 18 iunie 1671. A moștenit în anul 1674, la moartea mătușei sale Marie06-04(grd.3, ram I) pământul de la Boistissandeau și la moartea tatălui său Pierre”06-06, în baza clauzei de substituire, hotelul din quai Malaquais, dar renunță la surplusul din succesiune dinspre tată Pierre”06-06.
I s-a încredințat, la 16 februarie 1692, oficiul de consilier în Parlamentul din
Bretagne unde fu primit la 17 octombrie următor și îl vându la la 11 ianuarie 1697. (Le Parlament de Bretagne de F. Saulnier). S-a căsătorit la Paris (St. Germain) la 25 iul 1701 cu Marie Catherine Moreau de Villiers07-06A”, fiica lui Laurent, Ec.sgr. de Villiers, consilier de onoare la prezidiul din Bourges și a lui Marie Boucher; el fu menținut în noblețe de fratele său Charles”07-07, la 12 august 1706 și a doua oară de M. Richerbourg, la 26 mai 1715. (Arh. Poit. XXII, p.244.) La 20 aprilie 1720 el vându pentru suma de 220.000 livre lui Louis Armand de Bourbon, Prinț de Condé, hotelul său din quai Malaquais, pe care de altfel nu-l locuise niciodată, și care fusese transformat de ultimi locatari într-un cazino celebru sub numele de Hotel de Transylvanie. (LéHotel de Transylvanie de L. Mouton). El muri la Paris la 14 mai 1732, având:
1/2).
08-01„Jean Baptiste Laurent, 2/2).08-02Marie Catherine Armande; vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„08-01” Jean Baptiste Laurent   de Hillerin, Ec.sgr. du Boistissandeau, gentilom ordinar a camerei regelui, s-a născut la 24 și fu botezat la 26 iunie 1704, la St. Germain de Paris. El fu numit consilier corector în Camera de Conturi din Paris către 1744 și înlocuit la 28 aprilie 1779, cu Claude Théphile Lecoutreur, St. de St. Pierre. Numit către 1744 membru corespondent al Academiei de Științe, secția Fizică și Matematici, el a inventat diverse instrumente precum un geometru în 1744 și un barometru portativ în 1758. (Hist.de léAcadémie Royale des sciences, de M.Demours). El s-a căsătorit la Paris, la 17 august 1735 (Rabouine, notar la Paris) cu Marie Agathe Bourpet de Beuvron08-01A”, fiica lui Guillaume, Ec.sgr. de Beuvron, președinte și locotenent general de poliție la prezidiumul din Nantes, și a lui Mathilde Le Camus. A murit la Boistissandeau la 15 februarie 1779. (A se vedea despre el Affiche du Poitou, pag. 64).
Văduva lui,
Marie Agathe08-01A”, a murit masacrată la Boitissandeau la 31 ianuarie 1794, împreună cu două din fiicele sale Atoinette Hernriette09-02 și Marie Agathe09-04, de către husarii coloanei infernale din Grignon. (vezi vitraliu).
El a avut:
1/8).
Marie Catherine09-01, 2/8).Atoinette Hernriette09-02, 3/8).Louis François”09-03, 4/8).Marie Agathe09-04, 5/8).Catherine09-05, 6/8).Julie09-06, 7/8).Louise Adélaide09-07, 8/8).Anne Marie Armande09-08, vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„09-01” Marie Catherine de Hillerin, născută 1736 și moartă după 1775, se căsătorise mai întâi, la Ardelay la 1 iul 1760 (contract din 30 iunie trecut în fața lui Greffard și Allard, notar la Herbiers) cu Charles Seraphim Darrot Ec.sgr. de léHuillieres”09-01A”, pe urmă la St.Jean Baptiste de Mortagne la 23 ianuarie 1775, cu Louis Blandin Ec.sgr. du Tertre”09-01B”, locotenent al mareșalilor la Nantes.

„09-02” Atoinette Hernriette de Hillerin, botezată la Ardelay la 14 septembrie 1737, și masacrată la 31 ianuarie 1794 împreună cu masa sa Marie Agathe08-01A”, la Boistissandeau.

„09-03” Louis François de Hillerin, Ec.sgr. de Boistissandeau, gentilom ordinar a camerei regelui, botezat provizoriu la 26 august 1738, a fost botezat la Ardelay, la 29 aceeași lună. El se căsătorii mai întâi în capela din Etenduére, aproape de Herbiers (Vend.) la 20 septembrie cu Marie Charlotte Elisabrth de Villeneuve09-03A”, fiica lui Gabriel Louis Ec,sgr. de Cazesu și a lui Marie Elisabeth des Herbiers de l’Etenduére, pe urmă la Donant, la 4 august 1789 (contract din 2 primit de Millouain, notar la Fontenay le Comte) cu Marie Adélaide Duchesse09-03B”, fiica lui Jacques Charles Florent baron de Denan și a lui Marie Angélique de Jeuvencourt. El a luat parte în 1789. la adunarea generală a nobililor din Poitou, pentru alegerea deputaților la Adunarea Națională a celor 3 stări, a emigrat cu fiul său, în 1792 și s-a retras la Jersey, unde a fost ucis la 24 iunie 1799. A fost înhumat la 26 ale aceleiași luni în cimitirul des Mielles, parohia din St.Heller din Jersey (Familiile franceze la Jersey în timpul teroarei, de M-is de l’Estourbeillon, p.131).
El a avut din prima căsătorie pe : 1/4).
Bazile Charles”10-01, 2/4).Marie Louise Hortense10-02, 3/4).Marie Anne Gabrielle10-03,
El a avut din a doua căsătorie pe 4/4).Charles”10-04„; vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„09-04” Marie Agathe de Hillerin, botezată la Ardelay la 23 ianuarie 1740, și masacrată la 31 ianuarie 1794 împreună cu masa sa Marie Agathe08-01A”, la Boistissandeau.

„09-05” Catherine de Hillerin, botezată la Ardelay la 18 august 1742 și decedată în același loc la 8 septembrie 1774.

„09-06” Julie de Hillerin, zisă de la Rabilliére, botezată la Ardelay la 6 ianuarie 1744, moartă după 1790.

„09-07” Louise Adélaide de Hillerin, numită de la Jaeauville, botezată la Ardelay la 12 ianuarie 1750, căsătorită cu N. de la Boucherie”09-07A” (Notes Bitton) și decedată după 1790.

„09-08” Anne Marie Armande de Hillerin, spusă de Errables, botezată la Ardelay la 23 noiembrie 1752 s-a căsătorit tot acolo la 13 septembrie 1779, allias 10 ianuarie 1780 (Greffard și Allard, notar la Herbiers) cu Gabriel Louis Jacques Barthélémy des Nouhes, Ec.sgr. Robineau”09-08A”, la sfatul lui Louis François”09-03, fratele său și a surorilor sale Henriette Antoinette09-02, Julie09-06 și Louise Adélaide09-07.

„10-01” Bazile Charles de Hillerin de Boistissandeau, ofițer superior în armatele vendeene, cavaler de St.Louis, a fost botezat la Ardelay la 15 iunie 1774. El a emigrat cu tatăl său Louis François”09-03, în 1792. A luat parte la lupta din 1793 în armata Prinților, pe urmă a trecut în Anglia unde se găsea tatăl său Louis François”09-03 și a luat parte la expediția din Quiberon unde fu luat prizonier. Condamnat mai întâi la moarte, pe urmă achitat de o nouă comisie, a revenit în Vendée unde le regăsi pe cele două surori Marie Louise Hortense10-02 și Marie Anne Gabrielle10-03„, scăpate din închisorile din Nantes.  El s-a atașat iar armatei vendeene și a luat parte la atacul din Nantes în 1799 unde fu rănit și a rămas ascuns în acest oraș până la radierea lui de pe lista emigranților. El s-a căsătorit la Nantes la 31 iulie 1802 cu Sophie Perrine Palierne de la Haudussais10-01A, fiica lui René Charles și a lui Anne Colonnies. El a fost primar de Ardelay dela 1808 la 1816, a luat parte la insurecția din 1815 și muri la Ardelay la 3 ianuarie 1842, lăsând:
1/3).
Hortense Amelie11-01, 2/3).Charles Alexandre”11-02, 3/3).Prosper Alfonse”11-03; vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„11-01” Hortense Amelie de Hillerin, născută la Ardelay la 14 septembrie 1801, căsătorită cu Victor de Girardin”11-01A”.

„11-02” Charles Alexandre de Hillerin de Boistissandeau Marquis de la Touche de Hillerin du Boistissandeau, născut la Ardelay, la 17 iulie 1806 fu nimit la 1 octombrie 1827 sublocotenent în regimentul 17 infanterie și demisionă în 1830. El se căsători mai întâi la 23 octombrie 1837 cu Olympe Charlotte Guerry de Beauregard11-02A”, văduva lui Henry Jacques de Talhouet Grationnays și fiica lui Charles François și a lui Pelagie de Royrand, pe urmă la Flocelliére la 15 mai 1869 cu Marie Louise Valerie Alquier11-02B”, fiica lui Jean Charles, baron Alquier și a lui Louise Angéliqueaide Bonamy. El moștenise titlul de Marquis de la Touche în baza testamentului străbunicului său Pierre”06-06 din data de 20 octombrie 1841 și muri la Flocelliére la 31 mai 1878,
având din a doua căsătorie 1/2).
Marie Charlotte Louise Laurence12-01, 2/2).Jean Louis Charles Eduard”12-02;  vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„11-03” Prosper Alfonse de Hillerin, născut la Ardelay la 7 ianuarie 1809, decedat fără alianță la 28 octombrie 1850.„12-01” Marie Charlotte Louise Laurence  de Hillerin, născută la Flocelliére la 4 septembrie 1871 și căsătorită la Versailles la 10 iulie 1896 cu Louis Elie de Froidefond des Farges”12-01A”, locotenent la regimentul 4 Husari.

„12-02” Jean Louis Charles Eduard de Hillerin, de Boistissandeau Marquis de la Touche, născut la Flocelliére, la 12 iunie 1878. Intrat la St.Cyr în 1893 a fost numit în 1895 sublocotenent la regimentul 25 dragoni si demisionă ca locotenent in 1906. în momentul mobilizării din 1914 era căpitan în rezervă la regimentul 25 dragoni și a fost vărsat la un regiment de infanterie și rănit grav în bătălia de la Steenstraat. Cavaler al Legiunii de Onoare în septembrie 1915, ca recompensă a minunatului curaj de care a dat dovadă necontenit încă dela începutul războiului . El se căsătorise la Paris la 3 iunie 1906 cu Louise Marie Eugenie de Meffray12-02A”, fiica lui Henry Charles Ferdinand, Conte de Meffray și a lui Jeanne Marthe Marie Copens de Fontenay, cu care avu:
1/4).
Diane Jeanne Valerie Henriette„13-01”, 2/4).Jacques Elie Charles Alexandre„13-02”, 3/4).Jean„13-03”, 4/4).Claude„13-04”; vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„13-01” Diane Jeanne Valerie Henriette  de Hillerin, născ. la Angers la 11 iunie 1907.

„13-02” Jacques Elie Charles Alexandre de Hillerin, născ la Flocelliére la 10 august 1911,

„13-03” Jean de Hillerin, născut la Flocelliére la mai 1913,

„13-04” Claude  de Hillerin, născută la Flocelliére în 1920,

„10-02” Marie Louise Hortense  de Hillerin, botezată la Ardelay, la 20 ianuarie 177, se căsători la 31 mai1800, cu Etienne Georges Alexandre Bertrand de St.Hubert „10-02A”,  general de brigadă al armatelor regelui în 1816 și muri la 28 iunie 1851.

„10-03” Marie Anne Gabrielle de Hillerin, botezată la Ardelay, la 20 septembrie 1776, se căsători  la 5 iulie 1796 cu Alexandre Grégoire Bourbon”10-03A”, ofițer superior în armata de ocupație în Vendée (Cronica parohială Luçon I p.517). Căsătoria care fusese binecuvântată într-o șură de M. Bourcier, paroh din Montiers sur le Lay (Vend.) a fost înregistrată în aceeași zi de ofoțerul municipal din Ardelay dar registrul fiind distrus a fost înscris într-un nou registru la 29 mai 1802. Ea a murit la 15 septembrie 1842.

„10-04” Charles de Hillerin, botezat la Ardelay la 1 decembrie 1790 a fost capturat cu mama sa Marie Adélaide Duchesse09-03B” care după emigrarea soțului ei Louis François09-03„, a urmat armatele vendeene până la Savenay și apoi fost înecat cu ea la Nantes, la 7 ianuarie 1794.
Cele două surori
Marie Louise Hortense10-02 și Marie Anne Gabrielle10-03„, au fost deasemenea prinse la Savenay și aduse la Nantes și închise la Sanitat. Ele au ieșit la moartea lui Robespierre.

08-02″ Marie Catherine Armande de Hillerin, botezată la Ardelay, la 6 iulie 1709 măritată către 1735 cu Jean Paul Grandjean de Fouchy”08-02A”, auditor ordinar în Camera de Conturi, și moartă la Paris către 1740.

„07-07” Charles de Hillerin, Ec.sgr. de la Touche, la Babere, etc. rămase singurul moștenitor al tatălui său Pierre de Hillerin”06-06 cu fratele său Jean Baptiste Laurent”08-01 și avu lungi procese de susținut pentru a lichida situația. El a fost menținut în noblețe, în același timp cu fratele său mai mare, la electoratul din Meulon, prin judecata din 12 august 1706 semnată Hersens (Arh. Ist. Poit. XXII p.224). A murit după 1748. El fusese căsătorit, la 12 ianuarie 1731 (Michelin, notar de Paris) cu Marie-Jeanne Dupemon07-07A”, văduva lui Pierre Herbet, burghez din Paris. El era atunci fost căpitan la regimentul din Piemont. Numele fiului său este ignorat, dar posteritatea sa s-a stins cu nepoții săi
care sunt: 1/2).
Pierre „09-09, 2/2).N. de Hillerin”09-10

„09-09” Pierre de Hillerin, Marquis de la Touche,  comandantul regimentului de dragoni a lui Condé, comisar păsărar la marea șoimărie a Franței, cavaler de St.Louis și de St.Lazare, născut în 1748, mort la Paris la 5 martie 1842. El figurează în cadrele militare ale Franței dela 1773 la 1787, în calitate de căpitan de dragoni a lui Condé, pe urmă ca șef de escadron din 1788 la 1790. A emigrat se pare la această epocă căci el nu mai figurează în militărie din 1791. El a lăsat, prin testamentul din 20 octombrie 1841, titlul de Marquis de la Touche strănepotului său Charles Alexandre de Hillerin”11-02 (grd.11, ramura I).

„09-10” N.  de Hillerin, preot, canonic onorific la St. Jean de Lyon, consilier la Curtea supremă a Clerului și protonotar apostolic, decedat după 1842.

„07-08” Jean Baptiste Gabriel de Hillerin, Ec.sgr. de la Touche și de Linieres, botezat la Paris  (parohia St.Jean le Rond), la 18 iunie 1671, a fost primit Cavaler de Malta în 1690 și intră în marină unde deveni sublocotenent. La 14 august 1700 el dădu mărturie lui Louis de la Bouére, cavaler, sgr. de Bouillé St.Paul, pentru feuda din Fraux, parohia din Gersay (Arh.Ste.Verge de Marquis de l’Estrourbillon, p.154) și fu omorât la 31 decembrie 1704 în fața Gibraltarului (Birul sângelui).

„06-07” Renée de Hillerin, botezată la Angers la 01 septembrie 1617, călugăriță ursulină la Nantes.

„06-08” Jacques  de Hillerin, mort tânăr.

„06-09” Hélene de Hillerin, călugăriță franciscană la Nantes.

„05-04” Jacques de Hillerin, Ec.sgr. de la Rambourgére, de St.Martin și de Bazoges (Vent.) născut la Mortagne în 1582, a studiat dreptul la Paris unde fu primit licențiat la 18 mai 1605. (Arh.D.S.F.110). El ocupă funcția de încasator de biruri ale elecțiunei din Mauleon dela 1614 la 1619; locotenent a elecțiunei din Mauleon în 1621, succedă probabil fratelui său Jean”05-01„, către 1628, în funcția de trezorier general al Finanțelor din Poitiers. S-a căsătorit înainte de 1617 cu Catherine Masseteau05-01A”. El obținuse scrisori de confirmare a nobleței la 11 decembrie 1634, care au fost înregistrate la Curtea de Justiție la 28 februarie 1636. El făcu un prim testament în înțelegere cu soția lui, la 22 februarie 1649, pe urmă un al doilea la 5 ianuarie 1657 (Dossiers Blues, 358 Dos.9282 și Bibl. Nantes, col. Dugast Matifeux no. 153). A murit la Bazoges, la 28 aprilie 1657 (75ani) și înhumat a doua zi în biserica din acest loc.
El avu: 1/8).
Charlote„06-10”, 2/8).Henriette06-11, 3/8).Jean”06-12, 4/8).Claude06-13, 5/8).Anne„06-14, 6/8).Jacques”06-15„, 7/8).Marie06-16„, 8/8).Pierre”06-17; vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„06-10” Charlote de Hillerin, căsătorită înainte de 1638, cu Guy Tronchef sgr. de Largeasse”06-10A”.

„06-11” Henriette de Hillerin, botezată la Mortagne la 1618, călugăriță franciscană la Cholet în 1649 (31ani) și decedată înainte de 1689 (71ani).

„06-12” Jean de Hillerin, Ec.sgr. de Bazoges, Liniéres, Sarré, etc. botezat la Mortagne la 16 martie 1619, a fost primit consilier în Parlamentul din Paris la 26 feb 1649, în locul unchiului său Jacques”05-02„, care îi cedase oficiul prin actul din 20 noiembrie 1648. S-a căsătorit la Paris în 5 octombrie 1650 (31ani) cu nepoata sa bretonă Marie Angélique de Hillerin07-01 (20ani), fiica lui Charles de Hillerin Ec.sgr. de la Touche”06-01și ai Hélenei Chauvet06-01A” (grd.5, ramura I), contract din 26 noiembrie 1649 (în fața lui Legayet St. Waast, notari la Chatelet din Paris) care îi aduse ca dotă feudele din Liniéres si Sarré (Bibl.Naț. PO 1524). Ea murii fără urmași la Paris la 20 august 1677. El se recăsători la Paris la St. Nicolas du Chardonnet, la 21 feb 1678 (59ani), cu Antoinette Charton sau Charreton06-12B”, fiica lui Louis Ec.sgr. de la Douze, consilier în Parlamentul din Paris și a lui Charlotte de Codelroy, care i-a dat o singură fiică, Louise Françoise07-09. El însuși muri în hotelul său din cheiul Malaquais, la 2 feb 1681 (62ani) și văduva lui se remărită cu Joseph Guillaume de Chenaleilles. Averea lui a fost împărțită, după moartea fiicei sale Louise Françoise07-09, între Jean Irland”06-16A”, soțul surorii sale Marie06-16„, Jean Baptiste de Hillerin”07-08 nepotul său breton (grd.7, ramura I), și văduva sa („06-12B”) conform testamentului său din 21 septembrie 1679.

„07-09” Louise Françoise  de Hillerin, decedată la 10 ani, la 19 martie 1689

„06-13” Claude de Hillerin, botezată la Mortagne la 15 decembrie 1619, călugăriță a St. Francisc, la Poitiers în 1652  (33ani), pe urmă la Cholet, muri înainte de 1689 (70ani).

„06-14” Anne de Hillerin, botezată în același loc la 13 septembrie 1622, călugăriță în aceeași mănăstire, decedată la Cholet la 12 august 1707 (85ani).

„06-15” Jacques de Hillerin, preot, prior la Treize-Vents, botezat la Mortagne, la 4 august 1624, muri la castelul Bazoges la 28 noiembrie 1652 (28ani) și fu înhumat a doua zi în strana bisericii din acest loc.

„06-16” Marie de Hillerin, botezată la Mortagne la 21 iunie 1626, căsătorită la 6 martie 1649 (23ani) cu Jean Irland, Ec sgr. de Beaumont”06-16A”, consilier regal și locotenent criminalistic la Poitiers, îi aduse ca dotă pământurile din Bazoges și Putille. Ea muri la Poitiers, în 7 aprilie 1668 (42ani) și fu înhumată a doua zi în capela din N.D de Pitie a parohiei St.Savin.

„06-17” Pierre de Hillerin, botezat în același loc, la 8 mai 1628 și decedat tânăr.

„05-05” Marie de Hillerin, măritată înainte de 1603 cu Isaia de Lannel Ec.sgr. de la Bonneliere et de Chantreau”05-05A”.

    II.      RAMURA DE LA BOURIE (înapoi la alegere)

       Filiațiunea acestei ramuri a fost stabilită după o genealogie a lui Ch’erin (106 dos.2200) întocmită în februarie 1794,
pe baza titlurilor comunicate de
Jacques François Auguste de Hillerin”08-07 și Charles Marie Guy”08-06,
fratele său (gradul 2, ramura 8) care cereau să fie scutiți de pierderea drepturilor de noblețe comisă de tatăl
Pierre”0711 și bunicul lor Pierre”06-18„.

„04-02” Pierre de Hillerin, Ec.sgr. de St.Hilaire de Mortagne (Vend.) și de Valiniére, fiu al doilea născut a lui Dominique alias Pierre Dominique Ec.sgr. de Brosses”03-01 și a lui Martine Riffault03-01A (grd.3, ramura I), s-a născut către 1545 la Mortagne și fu consilier ales în elecțiunea din Mauleon (azi Chatillon sur Sévre D.S.) El s-a căsătorit către 1580, cu Françoise Charbonnier04-02A și muri între 21 martie și 11 decembrie 1617. La această dată copii săi au împarțit succesiunea lui si a mamei lor, în fața lui Morin et Corneille, notar din Mortagne.
Ei erau: 1/6).
Pierre„05-06”, 2/6).Jean„05-07”, 3/6).Mathurin„05-08”, 4/6).François„05-09”, 5/6).Anne„05-10”, 6/6).Renée„05-11”, vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„05-06” Pierre de Hillerin, Ec.sgr, de la Valiniére,născut către 1581 judecător și seneșal de Mortagne, se căsători, înainte de 1613, cu Claude le Clere„05-06A”, fiica lui François, Ec.sgr. de la Plissonniére și a lui Françoise Ferret, și muri fără urmași. Văduva lui s-a remăritat cu Philippe déAchinty, Baron de Castailaunt, căpitan al castelului din Machecoul;

„05-07” Jean de Hillerin, Ec.sgr. de Villebert, de la Valiniére, de la Chevriére (Les Epesses, Vend.) și de la Grande Caduciére, (Ste.Verge, D.S.), judecător și seneșal de Mortagne, funcție în care el succedă fratelui său Pierre„05-06” și din care demisionă prin actul trecut în fața lui Chauvet et Douadie, notar la Poitiers, la 19 decembrie 1624, în favoarea lui Vincent Delhumeau. S-a dus să locuiască la Sourdis (St. Jouin sous Châtillon D.S.). S-a născut la Mortagne către 1582 și s-a căsătorit prin contractul trecut în casa nobilă din Sourdis, la 28 noiembrie 1620 (38ani) (Savary et Magnier, notar la Mauleon), cu Louise Morisset„05-07A”, fiica lui Pierre sr. de la Cisaudiere et du Sourdis și a lui Marie Tabarit. El muri înainte de 29 septembrie 1645 (63ani), având:
1/3).
Pierre06-18″, 2/3).François„06-19″, 3/3).Hilarion06-20″; vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

06-18″ Pierre de Hillerin, Ec.sgr. de la Valiniére, avu, la împărțirea averii tatălui Jean de HillerinJean„05-07” și mamei sale Louise Morisset„05-07A”, făcută în fața lui Rempilon et Guitton, notar la Mortagne, ca drept de prim-născut, la Caduciere, la Tizonniere (La Varrie, Vend.), livada din Saule, la Joussemere (Chambretaud, Vend.) etc. El s-a născut înainte de 1625, se căsători la Gorges (Loire Atlant.) la 29 octombrie 1645 (Gouraud et Giraud, notar la Clisson) cu Marie Chereau„06-18A”, fiica lui Gailleume, sgr. de la Grange și a lui Françoise Gasteau, și muri după 3 octombrie 1687, având:
1/4).
Jean Baptiste”07-10″, 2/4).Pierre”07-11″, 3/4).Candide07-12″, 4/4).Marguerite07-13″; vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„07-10” Jean Baptiste de Hillerin, poate acel Jean Baptiste de Mortagne care este citat ca decedat la 30 octombrie 1683 în cartea prefectului bisericii colegiului din Saintes, conținând indicația rugăciunilor ordonate pentru membrii binefăcători a Societății lui Iisus.(Arh.Saint et Aunis XXV p.420);

„07-11” Pierre de Hillerin, Ec.sgr. de la Bourie, avocat în parlament și judecător seneșal din Landes Genusson (Vend.) s-a născut înainte de 1665, se căsători la 5 mai 1685 (Fourrier, not la Landes Genusson) cu Anne Quéret07-11A”, fiica lui Pierre sr. de Liale și a lui Perrine Albert, de la care avu:
1/8).
Charles Henri”08-04″, 2/8).Pierre”08-05″, 3/8).Guy”08-06″, 4/8).Jacques”08-07″, 5/8).Marie Anne08-08″ 6/8).Joseph”08-09″, 7/8).Charlotte08-10″, 8/8).François”08-11″; vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„08-04” Charles Henri de Hillerin născut la St.Pierre de Mortagne în 1686, se căsători prin contractul din 21 iunie 1751 (65ani), înregistrat la St.Domingue (casătorie celebrată în biserica St.Joseph de Torbeck, insulă din St.Domingue, la 18 noiembrie 1751) cu Marie Giguet08-04A”, văduva lui Jean Baptiste Cecillon și fiica lui Jean și Heléne Jouan. El decedă în parohia din St.Joseph de Torbeck, la 6 august 1756, în vârstă de 70 de ani și fu îngropat lângă ușa bisericii.
El lăsă pe: 1/3).
Jeanne Charlotte09-11″, 2/3).Charles Thomas”09-12″, 3/3).Marie Anne09-13″; vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„09-11” Jeanne Charlotte  de Hillerin, botez. în ziua căsătoriei parinților ei, măritată cu Claude Aplanist Tassat”09-11A”, negustor;

„09-12” Charles Thomas  de Hillerin, născ. la Torbeck la 11 decembrie 1752, mort la 21 noiembrie 1759;

„09-13” Marie Anne de Hillerin, născ.la St. Domingue la 14 ianuarie 1754 și botez. în biserica din St.Joseph de Torbeck la 23 ianuarie 1755, căsătorită în același loc, la 26 noiembrie 1776, cu Joseph Rose Gourdez”09-13A”, profesor în chirurgie (Notes du dr.Mignen, din Montaigu și a colonelului Etienne Arnaud);

„08-05” Pierre de Hillerin, botezat la Mortagne la 3 octombrie 1687, preot, licențiat în Teologie, canonic și staroste a bisericii catedrale din Luçon, stareț din St Jean de Beugné (Vend.), a fost naș al clopotului mic al acestei parohii, la 26 noiembrie 1725, pe urmă trezorier al catedralei din Rochelle, după demisia fratelui său Guy”08-06″. El a murit la 27 martie 1762;

„08-06” Guy de Hillerin, născ. în 1691, preot, licențiat în teologie, trezorier al bisericii catedrale din Rochelle de la 1736 până în 1745, stareț din Mouzeuil (Vend.) a fost numit în aceste doua funcții prin renunțarea în favoarea sa a rudei sale Charles de Hillerin”07-33(gradul 6, ramura VIII). în 1743 a fost numit inspector general al Carmelirelor din Franța (Gallia Christiana, IX) și abate comanditor al abației din Belval, ordinul Premontres, la diocesa din Reims (id) și figurează în această calitate în almanahul regal. El a fost deasemenea membru al Academiei din Rochelle în 1734 și diploma lui se găsește întré una din sălile Bibiliotecii din Rochelle. A murit 3 august 1767, în vârstă de 80 de ani. După Merorier, Guy”08-06″ și fratele său Joseph”08-09″ au fost janseniști, și Doamnele din St.Denis obținură, de la rege, permisiunea de ai îngropa în biserica lor;

„08-07” Jacques  de Hillerin, Ec.sgr. de la Bourie, avocat în Parlament, judecător seneșal al orașului și baroniei din Mortagne (1716-1760) și președinte al depozitului de sare din Chatillon sur Sévre, a fost botezat la Mortagne, la 3 Sept 1694, fiind născut în ajun. S-a căsătorit prin contractul din 10 noiembrie 1738, (Gautronneau et Guynoiseau, notar la Meuleon), cu Eleonore Madeleine Gillebert08-07A”, fiica lui Jacques Ec.sgr. de la Louisiere, președinte al depozit de sare din Mauleon și a lui Gabrielle Marguerite Collin. La 4 decembrie 1760 și la 10 mai 1761 el obține certificate de nobleță de la comandorul déOzon și de la Marquis de Pouzauges și a făcut să fie șters cu Marie Anne08-08″, sora sa, la 21 decembrie 1760 din lista impozitelor de către locuitorii din Mortagne. El muri la Mortagne la 17 iulie 1766, având: 1/6).Pierre Jacques”09-14″, 2/6).Jacques François Auguste”09-15″, 3/6).Charlotte Eleonore Aimee09-16″, 4/6).Marie Gabrielle Felicite09-17″, 5/6).Charles Marie Guy”09-18″, 6/6).Sophie Anne Benigne09-19″; vezi mai jos la link-ul €œxx-yy€œ:

„09-14” Pierre Jacques  de Hillerin, născ. la Chatillon sur Sévre, în 1739 și mort la Mortagne la 3 iulie 1743;

„09-15” Jacques François Auguste de Hillerin, născ. la Chantillon sur Sévre, la 27 septembrie 1740 și botezat la 10 octombrie următor; locotenent la regimentul din Limousin infanterie de la 24 februarie 1747, căpitan de la 14 ianuarie 1772 și repus căpitan-adjunct la reforma din 1776. S-a căsătorit cu Marie Anne Juchereau09-15A” și muri, fără urmași, la St. Domingue, către 1777;

„09-16” Charlotte Eleonore Aimee de Hillerin,  născ. la Chatillon sur Sévre la 12 decembrie 1741 și botezată la 27 aprilie 1742, muri necăsătorită, în același loc, la 15 septembrie 1825;

„09-17” Marie Gabrielle Felicite de Hillerin, născ. la Mortagne, la 3 septembrie 1744 și botez. la 4 noiembrieurmător, muri tânără

„09-18” Charles Marie Guy de Hillerin, născ.la Mortagne, la 10 martie 1746 și botez. la 8 iulie 1748; stegar la regimentul de infanterie din Limousin de la 18 ianuarie 1762, locotenent la 22 mai următor, sublocotenent la reforma din 1763, locotenent la 20 decembrie 1767 și sub-ajutor maior la regimentul de infanterie din Limousin de la 10 septembrie 1769. S-a căsătorit cu Catherine Santuron09-18A” și avu o fiică:
1/1).
Clémentine Sophie Charlotte Marie Augustine Victoire10-05″.
Charles Marie Guy muri la Martinique. înainte de 1777 cu fratele său Jacques François Auguste”09-15″, el se îmbarcase la Havre, la 22 decembrie 1779, cu batalionul 2 al regimentului lor și obținu și unul și celălalt, notele cele mai elogioase. (Arh.Ministerului de Război);

„10-05” Clémentine Sophie Charlotte Marie Augustine Victoire de Hillerin, născ. la 1 iunie 1774 și botezată la Mortagne la 8 octombrie 1777, moartă celibatară la Chantillon sur Sévre, la 14 iunie 1840.

„09-19” Sophie Anne Benigne de Hillerin, născ. la 2 mai 1740 și botezată la 19 octombrie 1750, ea a murit după 1780.

„08-08” Marie Anne  de Hillerin, născ. în 1695, decedată celibatară la Mortagne, la 17 februarie 1775;

„08-09” Joseph  de Hillerin, născ. către 1697, preot, Doctor la Sarbonne, canonic a bisericii Ste.Vroix déOrleans, arhidiacon și promotor a diocezei, mort la St.Denis, la 3 decembrie 1783, la 86 ani. (Tables de la Gazette de France de Marquis de Surgeres)

„08-10” Charlotte  de Hillerin, născ. în 1701 și moartă fără alianță la Mortagne, la 9 ianuarie 1763, alias  8 august;

„08-11” François  de Hillerin, preot, licențiat în dreptul canonic și civil, Decan al bisericii colegiale din Montaigu, pe urmă stareț de Puyravault  și decan al sfatului canonic din Rochelle. A fost numit în aceste două din urmă posturi de către ruda sa Charles de Hillerin„07-33(gradul 6, ramura VIII) către 1748. A murit în 1759.

„07-12” Candide  de Hillerin căsătorită către 1675, cu Ambroise Bourghillaud Ec.sgr. de Brabuire”07-12A” și decedată înainte de 1686;

„07-13” Marguerite de Hillerin căsătorită la 5 martie1685 (Charbonnier, notar la Mortagne) cu Guy de Fontaine Ec.sgr. des Fouchetieres”07-13A”.

„06-19” François de Hillerin, Ec.sr. de Joussemére, de la Bourle (St.Jouin sous Châtillon) și de la Chevriere sau Chevrie; a fost naș, la 6 octombrie 1667, la St.Hillaire le Grand din Poitiers (Reg);

„06-20” Hilarion de Hillerin, călugăr benedectin, era la 28 februarie 1674, unul din cei trei călugări din stăreția din St.Pierre de Mortagne.

„05-08” Mathurinde   Hillerin, autor al senioriilor du Planty, raportat la ramura III;

05-09″ François    de Hillerin, sgr. de St.Hilaire, autor al senioriilor de la Groix, raportat la ramura VIII

„05-10” Anne de Hillerin, se casători înainte de 1612, cu Nicolas, Ec.sgr. de la Reno„05-10A”, era procuror fiscal din Mortagne, decedată după 1625;

„05-11” Renée  de Hillerin,  măritată către 1612, cu Thomas Gerard, sgr. de la Coudraye„05-11A”, ales în electoratul din Montreuil Bellay și decedată după 1631.

Comments are closed.