Menu

Nume Importante

back-icon back-icon 2 back-icon josback-icon-sus

Spațiu alocat cercetării istoricului familiei

NUME IMPORTANTE DIN ISTORIA FAMILIEI

Există nume care au rămas în istorie.

Nume ce configurează profilul familie noastre, ce au atras admirația contemporanilor săi și
care ne obligă să le cinstim memoria măcar prin elogierea faptelor lor.

Originea engleză a numelui este amintită dar nu este documentă suficient.

Cercetătorii istorici menționeză că numele Rene de Hillerin apare înainte de 1468 la fiul legitim/nelegitim
al lui Georges Plantagenet, duce de Clarence și al lui Rene de Montrelais.
Legat de luptele pentru tronul Angliei și bănuim că în urma uneia din numeroasele refugii în Franța
familia s-a stabilit la Poitou.

Încă din secolul XV, înalta societate a Franței se împletește cu numele nostru prin prezența și
funcțiile deținute în stat. Iată câteva exemple:

Anul

Nr. Gen.

Nume

Funcția

1495

xx

Etienne

procuror și epitrop al bisericii St.Pierre de Mortagne

1598

xx

Jean

stareț prior St.Laur din Mailleyais

1599

xx

Jean

paroh de Mortagne

1613

xx

Nicolas

paroh St.Andre sur Sevre

1647-1659

xx

Jacques

paroh St. Andre sur Sevre

1616
1619
1622

05-01

Jean

secretar și intendent al mareșalului de Cosse
consilier regal și tezaurier general al finanțelor Poitou
intendent al regelui

1647

.

Jacques

preot doctor de Sorbona,
prior comandatar al stărețiilor St.Pierre de Mortagne
consilier cleric în parlamentul din Paris, preot distribuitor de danii al regelui,
canonic al catedralei Notre Dame din Paris, protonotar apostolic
licențiat în drept, încasator de biruri, tezaurier general al finanțelor din Poitou

1605

.

Jacques

 

1634

.

Jacques

obține scrisori de confirmare a nobleței

1610

.

Henry

intendent general și provincial al Domnilor mareșali ai Franței
intendent general de Anjou
scrie Culegeri de cazuri și pricini criminale

1625

.

Charles

intendent general de Londunsis

1643

.

Charles

preot doctor de Sorbona,

1639

.

Jean

canonic al catedralei Notre Dame din Paris
prior comandatar al stăreției St. Pierre de Mortagne,
consilier regelui în camera superioară a clerului Franței.

1655

06-006

Pierre

căpitan șef al zburătoarelor în marea șoimărie a Franței,
î-și vinde averea și-i dă lui Charles Stuart 320.000 livre pentru a se urca la tronul Angliei,
pentru care primește dreptul de a împărți armurile blazonului său cu cele ale Angliei.

1763

07-006

Charles

a fost menținut în noblețe împreună cu fratele său mai mic Jean Baptiste 07-007,
la electoratul din Meulon prin judecata din 12 aug. 1706

1690

07-008

Jean Baptist Gabriel

a fost primit Cavaler de Malta

1763

07-007

Jean Baptist

a fost menținut în noblețe

împreună cu fratele său mai mare

Charles 07-006,

în 1706 și apoi în 1715

****************

Comments are closed.